Trang chủ >> HĐ Mai Táng Tại Gia

Hợp Đồng Mai Táng Tại Gia

Hợp Đồng Mai Táng Tại Gia

Cập nhật: 2015-09-21 - bởi Admin

CÔNG TY CP DV ĐỖ YẾN ANH
HĐNT BAN PHỤC VỤ TANG LỄ TP HÀ NỘI
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
--------o0o--------
 

HỢP ĐỒNG TANG LỄ TRỌN GÓI MAI TÁNG TẠI GIA

 
 
Hà Nội, ngày…......tháng…......năm 201.....
Bên A:Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tang Lễ Yến Anh
Đại diện: Ông: Phạm Anh Tuấn               Chức vụ: Giám đốc  
VP đại diện: Số 10E – Nguyễn Viết Xuân – Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 0433 511717 – 091 932 9696 – 097 110 1974
Tài khoản số: 2200201295260 tại Ngân hàng NN và PTNT CN: Hà Tây
Web: tanglehadong.com   -    Gmail:tanglehadong@gmail.com
BÊN B:Đại diện tang chủ:……………………………………SĐT:………........................
Địa chỉ:………………………………………………………………………........................
Họ tên người mất:.......................................................................Sinh năm:.............................
Khâm niệm:.............................................. giờ  Ngày ........ Tháng ........ Năm 201.....
Tổ chức:.................................................... giờ  Ngày ........ Tháng ........ Năm 201.....
Di quan: ................................................... giờ  Ngày ......... Tháng ........ Năm 201....
Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng về dịch vụ tang lễ trọn gói mai táng tổ chức tại gia.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tư vấn: 01689 698 696  hoặc 094 9329696